Jdi na obsah Jdi na menu
 


      Aktuality

 

Vážení rodiče,

Dovolujeme si vás informovat, že vzhledem k nižšímu počtu dětí v 1. třídě v příštím školním  roce, budeme moci zapsat do školní družiny i žáky 4. ročníku.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Plán školních akcí na měsíc

                       č e r v e n

 

  

          7. 6.  – fotbalový turnaj v Týnci nad Sázavou

                      4. a 5. ročník

          9. 6. –  školní společenský ples – viz pozvánka

        16. 6.  -  ukončena činnost kroužků     

     19. – 21. 6.  -   sběr  

        21. 6.  -  projektový den – Zahrada (všechny ročníky)

        22. 6. - divadlo kostelečtí ochotníci - Lakomá Barka

        23. 6.  -  Letní slavnost – rozloučení s páťáky

        23. 6.  -  od 17.00. do 20.00 hod vernisáž, prodejní výstava kreseb našich dětí a     

                      workshop kolážoplážování ve všedobrovické hasičárně

        26. 6.  -   pedagogická rada  

        28. 6.  -   odevzdávání učebnic

        29. 6.  -   lehkoatletické závody - změna 27. 6.

        30. 6.  -   ukončení školního roku, rozdávání vysvědčení

                  /výuka končí po první vyučovací hodině, školní družina

                  a  jídelna nejsou v provozu/

 

Upozornění:

1. Lístky na ples jsou k zakoupení v dopoledních hodinách u p. uč. Maderové a v odpoledních hodinách ve školní družině.

Pokud byste byli ochotni věnovat cenu do tomboly, odevzdávejte ji také paní

učitelce Maderové nebo v ředitelně.    

 

2. Sběr budeme ukládat do tělocvičny. Odvážet se bude ve středu 21. 6. po osmé hodině. Máte-li sběru více a je-li to možné, přivezte ho až 21. 6. a můžete ho složit před školou. V případě deště hned za hlavní vchod. Upozorňujeme, že karton nesbíráme!!                                               

 

3. Ve dnech 19. 6. – 23. 6. budou třídní učitelky 1. – 4. ročníku vybírat 600,- Kč na pomůcky pro příští školní rok (sešity, čtvrtky, pracovní sešity, papíry na kreslení….).

           

                Přejeme všem krásné a slunečné prázdniny!!!!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha – východ

Kostelec u Křížků 48, 251 68 Kamenice, tel.: 323 673 134, IČO: 750 31 663

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017

 

      Zveřejněním výsledků přijímacího řízení pod registračním číslem, které dítě obdrželo u zápisu, škola splnila zákonnou povinnost. Seznam je zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole - nástěnka při vchodu do školy -  po dobu 15 dnů od 11. 4. 2017.

     Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce vyzvednout v kanceláři ředitelky školy od 2. 5. 2017 po předchozí domluvě.

 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ Kostelec u Křížků, okres Praha – východ pro školní rok 2017 /2018:

 

Z 17/02

Z 17/07

Z 17/11

Z 17/03

Z 17/08

Z 17/12

Z 17/04

Z 17/09

Z 17/13

Z 17/05

Z 17/10

Z 17/14

Z 17/06

 

 

 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky:    Z17/01

 

V Kostelci u Křížků 11. 4. 2017                       Mgr. Alena Šreplová

                                                                      ředitelka školy      

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče,

 

dnes jsme z Odboru školství a kultury MÚ v Říčanech obdrželi tuto zprávu:

Preventivní upozornění pro rodiče, učitele, vedoucí zájmových kroužků a instruktory.

 V současnosti  se v Říčanech a jeho okolí pohybují v automobilu osoby, které lákají děti do auta.

Rodiče zajistěte, ať se děti večer nevracejí z kroužků či ze ZUŠ samotné, poučte prosím děti, jak se v takovém případě zachovat a bude-li to situace umožňovat, ať volají na linku 158 Policii ČR.

Policie ČR se touto problematikou intenzivně zabývá, Městská policie Říčany provádí ve městě zvýšené kontroly v okolí ZŠ a míst, kde probíhá zájmová činnost.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

RECYKLOHRANÍ

Omezení svozů velkých elektrospotřebičů - ve škole nebudou odebírány monitory, televizory...

POZOR – dochází ke změně ve sběru velkých elektrospotřebičů a k posílení role sběrných dvorů. 

Nadále bude probíhat svozy velkých elektrospotřebičů jen omezeně. Po dohodě budou sváženy monitory, televize, velké kopírky atd. pouze v případě, že se jedná o kusy vyřazené z majetku školy - například po obnově počítačové učebny, nebo vybavení školní kuchyně.  Prosíme Vás, abyste nadále velké elektro z domácností žáků směřovali k recyklaci prostřednictvím sběrného dvora ve svém městě / obci. Nejbližší sb. dvůr naleznete na www.sberne-dvory.cz. 

Stále probíhá sběr drobného elektra - červená popelnice u jídelny.

Děkujeme za pochopení

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

!!!!   Prosíme rodiče o pravidelnou kontrolu hlav svých dětí, abychom

 zabránili případnému rozšíření vší ve škole. Děkujeme.  !!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Běh pro charitu.

Vážení rodiče.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se zapojili do charitativní akce.

Na účet Fondu Sidus a Nadace Leontinka bylo posláno po 5000,- Kč.

Darovací smlouvy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Zárovn  jsme dostali rozhodnutí z Fondu Sidus o přidělení finanční podpory Terezce Knotkové na zakoupení vysílače monitorovacího systému glykémie.

Rodiče Terezky také všem, kteří naši charitativní akci podpořili, moc děkují.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

                        

 

                      

 

 

 

 

       

 

Fotoalbum

Běh pro charitu

Datum: 7. 5. 2016
Fotografií: 13
Složek: 0

Olympijský běh

Datum: 14. 7. 2016
Fotografií: 69
Složek: 0

Posázavská stezka 1. třída

Datum: 14. 7. 2016
Fotografií: 10
Složek: 0

Procházka školou

Datum: 17. 9. 2012
Fotografií: 15
Složek: 1

Škola v přírodě 2017

Datum: 2. 6. 2017
Fotografií: 64
Složek: 0

Velikonoční dílny

Datum: 2. 6. 2017
Fotografií: 1
Složek: 0

Zdravověda ŠD

Datum: 17. 3. 2016
Fotografií: 4
Složek: 0