Jdi na obsah Jdi na menu
 


      Aktuality

 

Vážení rodiče,

dnes jsme z Odboru školství a kultury MÚ v Říčanech obdrželi tuto zprávu:

Preventivní upozornění pro rodiče, učitele, vedoucí zájmových kroužků a instruktory.

 V současnosti  se v Říčanech a jeho okolí pohybují v automobilu osoby, které lákají děti do auta.

Rodiče zajistěte, ať se děti večer nevracejí z kroužků či ze ZUŠ samotné, poučte prosím děti, jak se v takovém případě zachovat a bude-li to situace umožňovat, ať volají na linku 158 Policii ČR.

Policie ČR se touto problematikou intenzivně zabývá, Městská policie Říčany provádí ve městě zvýšené kontroly v okolí ZŠ a míst, kde probíhá zájmová činnost.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis dětí do první třídy základní školy

 

5. dubna 2017

 

od 13. 30 do 17. 30 hod. v budově školy.

 

     Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a starší.

 

    Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011.

 

 !! K zápisu přineste občanský průkaz rodiče

     a rodný list dítěte  !!

 

 

Více informací :  www.zskostelecukrizku.estranky.cz

                               odkaz: zápis 2017

 

 

Náhradní termín zápisu: dle telefonické domluvy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán školních akcí na měsíc

    b ř e z e n

 

      6. 3.     -     exkurze Lidice – 4. a 5. ročník

                         odjezd od školy 8. 00, návrat kolem 14.00 hod

                         cena 100,- Kč na žáka

    10. 3.     -     soutěž Ukaž co umíš – v rámci výuky

    15. 3.     -     divadlo Spejbla a Hurvínka – všechny ročníky (viz níže)

    17. 3.     -     soutěž Matematický klokan (2. - 5. ročník) -   

                         - v rámci výuky

    20. - 24. 3.     -       svátek jara – barevné dny

                                   Po – zelená

                                   Út – modrá

                                   St – žlutá, oranžová

                                   Čt – červená, růžová

                                   Pá – puntík, pruh, kostka           

           

       druhá polovina března   -       sběr starého papíru

                                 datum bude upřesněno

       

Divadlo S + H -  15. 3.

 

Vstupné do divadla (110,- Kč na žáka) bude hrazeno ze sponzorského daru Sportklubu Kostelec u Křížků (výtěžek Mikulášské nadílky) + výtěžku z akce Rozsvícení vánočního stromu.

Třídní učitelky budou vybírat na dopravu do Prahy a zpět – 110,- Kč na žáka.

Každý žák dostane informaci, kolik bude platit, protože část platby pokryje zbytek z peněz na bruslení. Jedna návštěva kluziště vyšla na 30,- Kč. Každému bylo spočítáno podle toho, kolikrát se bruslení zúčastnil.

Žáci 1.- 3. třídy byli bruslit celkem 4x, z toho jednou uhrazeno z výtěžku vánoční besídky.

Žáci 4. a 5. ročníku byli bruslit celkem 3x, z toho jednou hrazeno z výtěžku vánoční besídky.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče,

dne 12.10.2016 zveřejnilo MŠMT materiál s názvem Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018. Příslušný materiál zásadním způsobem mění mnohaletou zaběhlou praxi, proto jsme se rozhodli Vás na něj upozornit. Informaci z MŠMT najdete v příspěvku Zápis do 1. ročníku 2017.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

RECYKLOHRANÍ

Omezení svozů velkých elektrospotřebičů - ve škole nebudou odebírány monitory, televizory...

POZOR – dochází ke změně ve sběru velkých elektrospotřebičů a k posílení role sběrných dvorů. 

Nadále bude probíhat svozy velkých elektrospotřebičů jen omezeně. Po dohodě budou sváženy monitory, televize, velké kopírky atd. pouze v případě, že se jedná o kusy vyřazené z majetku školy - například po obnově počítačové učebny, nebo vybavení školní kuchyně.  Prosíme Vás, abyste nadále velké elektro z domácností žáků směřovali k recyklaci prostřednictvím sběrného dvora ve svém městě / obci. Nejbližší sb. dvůr naleznete na www.sberne-dvory.cz. 

Stále probíhá sběr drobného elektra - červená popelnice u jídelny.

Děkujeme za pochopení

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

!!!!   Prosíme rodiče o pravidelnou kontrolu hlav svých dětí, abychom

 zabránili případnému rozšíření vší ve škole. Děkujeme.  !!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Běh pro charitu.

Vážení rodiče.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se zapojili do charitativní akce.

Na účet Fondu Sidus a Nadace Leontinka bylo posláno po 5000,- Kč.

Darovací smlouvy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Zárovn  jsme dostali rozhodnutí z Fondu Sidus o přidělení finanční podpory Terezce Knotkové na zakoupení vysílače monitorovacího systému glykémie.

Rodiče Terezky také všem, kteří naši charitativní akci podpořili, moc děkují.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

                        

 

                      

 

 

 

 

       

 

Procházka školou

Procházka školou

Datum: 14. 3. 2006
Fotografií: 15
Složek: 0