Jdi na obsah Jdi na menu
 


        Aktuality

            

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

 

      Zveřejněním výsledků přijímacího řízení pod registračním číslem, které dítě obdrželo u zápisu, škola splnila zákonnou povinnost. Seznam je zveřejněn na webových stránkách školy    a na veřejně přístupném místě ve škole - nástěnka při vchodu do školy -  po dobu 15 dnů od    13. 4. 2018.

     Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce vyzvednout v kanceláři ředitelky školy od    2. 5. 2018 po předchozí domluvě.

 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ Kostelec u Křížků, okres Praha – východ

 

pro školní rok 2018 /2019:

 

 

Z 18/01

Z 18/08

Z 18/15

Z 18/02

Z 18/10

Z 18/16

Z 18/03

Z 18/11

Z 18/17

Z 18/04

Z 18/12

Z 18/20

Z 18/05

Z 18/13

 

Z 18/06

Z 18/14

 

 

V Kostelci u Křížků 12. 4. 2018                                    Mgr. Alena Šreplová

                                                                                             ředitelka školy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis dětí do první třídy základní školy

 

4. dubna 2018

 

od 13. 30 do 17. 30 hod. v budově školy.

 

     Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a starší.

 

    Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského  zařízení mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012.

 

   !!   K zápisu přineste občanský průkaz rodiče

        a rodný list dítěte  !!

 

 

Více informací :  www.zskostelecukrizku.estranky.cz

                               odkaz: zápis 2018

 

 

Náhradní termín zápisu: dle telefonické domluvy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

      Plán školních akcí na měsíc

                      d u b e n

 

             4. 4.        –           zápis do prvního ročníku 13.30 – 17.30        

                                         hod.          

 3. 4.        -           zahájení Národního testování pro 5. třídy

                             SCIO testy

                            - matematika, český jazyk a obecné studijní

                             předpoklady

                                        (v rámci výuky, poplatek 100,- Kč za žáka

                                        hradí škola)

            6. 4.         -          Ukliďme Česko – úklid v okolí školy –

                                        poslední vyučovací hodinu – rukavice, pytle

                                        zajištěny

           13. 4.        -          Ukaž, co umíš!  –  1. – 3. ročník – v rámci

                                        výuky

           18. 4.        –          návštěva MŠ Sluníčko Želivec v naší škole

           20. 4.        –          Ukaž, co umíš! –  4. a 5. ročník – v rámci

                                        výuky

           23. 4.        -          fotografování tříd a jednotlivců

           23. 4.        -          pedagogická rada                 

           23. 4.        -          třídní schůzky od 16. 00 hod.  

           30. 4.        -          ředitelské volno

                                       (školní družina a jídelna nejsou v provozu)

 

Poděkování:                                                         

Děkujeme všem, kteří přinesli sběr. Se sběrem počítáme ještě v první polovině června.

 

Prosba:

Prosíme rodiče, aby si prohlédli koš s nalezeným oblečením v šatně školy a věci svého dítěte si odnesli.

Žádáme o pravidelnou prohlídku hlav dětí vzhledem k výskytu vší.

 

Upozornění:

Od 5. 4. 2018 budou žáci 2. a 3. ročníku odjíždět na plavání již v 7.15 hod. Toto opatření musíme přijmout vzhledem k rekonstrukci „benešovské“ silnice a objízdné trase. Prosíme o dochvilnost!!

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledky volby do školské rady dne 20. 11. 2017.

 

Kandidát: Jan Kuba

Celkem hlasů: 75

Pro: 74

Proti:  0

Zdrželo se hlasování: 1

Zástupcem rodičů ve školské radě pro následující tři roky byl zvolen pan Jan Kuba.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

v příspěvcích najdete Zpravodaj pro tento školní rok. Najdete v něm nejdůležitější informace k průběhu školního roku.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

!!!!   Prosíme rodiče o pravidelnou kontrolu hlav svých dětí, abychom

 

 zabránili případnému rozšíření vší ve škole. Děkujeme.  !!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

                        

 

                      

 

 

 

 

       

 

Fotoalbum

Běh pro charitu

Datum: 7. 5. 2016
Fotografií: 13
Složek: 0

Bruslení

Datum: 29. 6. 2017
Fotografií: 16
Složek: 0

Další akce

Datum: 29. 6. 2017
Fotografií: 3
Složek: 0

Olympijský běh

Datum: 14. 7. 2016
Fotografií: 69
Složek: 0

Ples školy 2017

Datum: 29. 6. 2017
Fotografií: 19
Složek: 0

Posázavská stezka 1. třída

Datum: 14. 7. 2016
Fotografií: 10
Složek: 0

Procházka školou

Datum: 17. 9. 2012
Fotografií: 15
Složek: 1

Škola v přírodě 2017

Datum: 2. 6. 2017
Fotografií: 64
Složek: 0

Sněhuláci pro Afriku 2017

Datum: 29. 6. 2017
Fotografií: 11
Složek: 0

Soutěž Ukaž co umíš 2017

Datum: 29. 6. 2017
Fotografií: 77
Složek: 0

Ukliďme Česko 2017

Datum: 29. 6. 2017
Fotografií: 13
Složek: 0

Velikonoční dílny

Datum: 2. 6. 2017
Fotografií: 28
Složek: 0

Zahradní slavnost 2017

Datum: 29. 6. 2017
Fotografií: 32
Složek: 0

Zápis do 1. ročníku 2017

Datum: 29. 6. 2017
Fotografií: 7
Složek: 0

Zdravověda ŠD

Datum: 17. 3. 2016
Fotografií: 4
Složek: 0